Den HelderPolitiek

Veelal gelijke belangen, toch een patstelling: Beslissing gemeentehuis naar Willemsoord is al gemaakt

Den Helder – Het werd een beladen raadsvergadering met veel discussie woensdagavond in Den Helder. Centraal stond het mogelijke verlies van werkgelegenheid door de komst van het gemeentehuis naar Willemsoord.

Verschillende ondernemers uit Den Helder spraken in tijdens de vergadering. Allen uitten hun onvrede over de gemeente en de gang van zaken omtrent de ontwikkeling van de Helderse haven. Zij ondervinden in hun ogen onnodige beperkingen door de gemeente in de ontwikkeling van het havengebied en zien met de komst van het stadhuis deze beperkingen verder toenemen. Daarnaast werd de communicatie vanuit de gemeente gehekeld. Er is volgens de ondernemers niks terecht gekomen van beloften over korte lijntjes en vaste aanspreekpunten binnen het bestuur.

Werkgelegenheid
Deze onvrede bij de ondernemers is voor de oppositiepartijen aanleiding geweest om de extra raadsvergadering aan te vragen. Zij zijn bang dat ondernemers en daarmee de werkgelegenheid die zij met zich mee brengen zullen vertrekken uit Den Helder, wanneer zij moeten concurreren met de gemeente over de beschikbare ruimte op Willemsoord. Daarbij benoemde raadslid Carla Van Driesten specifiek het belang van de aanwezigheid van opleidingsbedrijven in Den Helder, om er voor te zorgen dat ook de jeugd werk kan vinden in Den Helder en daarom in de stad blijft wonen.

Het college B&W steekt hand in eigen boezem wat betreft de communicatie richting de ondernemers. Dit moet beter in de toekomst. Echter, zij is van mening dat de problematiek die beschreven wordt niet bestaat en daarmee is de ophef onnodig. Het nieuwe gemeentehuis heeft volgens hen geen enkele invloed op de bedrijfsvoering van de gevestigde ondernemingen. Het beoogde gebruik van de gebouwen op Willemsoord voor het nieuwe stadhuis, een kantoorpand, is niet geluidsgevoelig en bij het ontwerp van het nieuwe stadhuis wordt rekening gehouden met het omgevingsgeluid. Er is dan ook geen reden om te denken dat bepaalde evenementen niet meer op Willemsoord kunnen plaatsvinden door de komst van het stadhuis. Raadslid Pieter Blank gaf daarnaast aan dat deze bedrijvigheid juist past bij Willemsoord als centrum van de stad Den Helder. De haven is de kern van de stad en bij de kern hoort ook het stadhuis.

Kritiek op Damen Shipyards
Raadslid Eli Saliha verweet Damen Shipyards, het bedrijf wiens directeur recent aangaf in het nieuwe stadhuis de doodsteek voor de nautische bedrijvigheid te zien, dat zij zich niet aan de veiligheidsregels hield. Zo zouden werknemers zonder beveiligingen op een hoogte werken. De boodschap leek te zijn dat Damen eerst eens naar zijn eigen bedrijfsvoering moet kijken voor het de gemeente zaken verwijt, maar het betoog genoot geen bijval van anderen en werd door Carla Van Driesten destructief genoemd.

Het paste echter wel binnen een bredere discussie, namelijk omtrent sommige werkzaamheden in de scheepsbouw die schadelijk zijn voor mens en omgeving. Wanneer dit zo is worden werkzaamheden inderdaad ingeperkt, maar om hier tegen te ageren zou de omgekeerde wereld zijn, zo vindt de CDA fractie. Het kan niet zo zijn dat omdat Damen schadelijke werkzaamheden verricht anderen zich niet meer in de omgeving mogen vestigen. Het is aan Damen om te kijken hoe ze hun werkzaamheden toekomstgericht gaan indelen.

Beslissing reeds gemaakt
Er werd door de oppositie een motie ingediend voor het laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar de impact van het nieuwe stadhuis. Dit onderzoek zou vervolgens moeten meewegen in de overweging van de gemeenteraad met betrekking tot de komst van het stadhuis naar Willemsoord. Echter, zoals ook aangegeven door CDA-fractievoorzitter Harmen Krul, is er voor de raad officieel geen overweging meer te nemen. Het besluit aangaande het nieuwe stadhuis is reeds genomen, zo lijken de meeste oppositiepartijen ook te beseffen. De motie werd verworpen door 20 tegenstemmen van de coalitiepartijen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

3 reacties

 1. De idioten van de raad van elf hebben besloten…..

  Die Driesten laat duidelijk de zwakheden zien van dit redelijk ondemocratiesche clubje

 2. Een belangrijk onderwerp is helemaal niet ter discussie gekomen . Het democratische gehalte . Er is in 2018 massaal gestemd op een partij die tegen een nieuw stadhuis was , en dat was niet voor niets . Toen ze er eenmaal zaten draaiden ze om als een blad aan een boom en verklaarden doodleuk er toch voor te zijn . Alsof je verdorie het sprookje van de zeven biggetjes en de boze wolf zit te lezen . Dan heb je nog de partij die in zijn program aankondigde vooral de burger meer inspraak te willen geven . Nooit meer iets over dat punt gehoord ……..
  Als er nu al zo lang , met zoveel goede argumenten , wordt geageerd tegen een voornemen waarvan iedereen gruwt , terwijl de noodzaak om toch door te zetten ontbreekt , hoeveel redelijkheid en wederzijds respect is er dan in onze bestuurlijke elite ?
  Als er zelfs al , nu al , met grote stelligheid een dependance van het gemeentehuis in Julianadorp wordt beloofd , dan is dat toch eigenlijk een erkenning van het feit dat Willemsoord een heel rare locatie is .
  Respect , redelijkheid ? Kom zeg , gewoon drammen , en blijven liegen , tot je er zelf in gaat geloven .

 3. In en in triest.Wat betreft Damen : ze draaien het gewoon om. Als ik het goed lees is Damen nu de boosdoener en als die niet een beetje in pas gaat lopen worden ze ingeperkt.
  Als ik Damen zou zijn dan wist ik het wel : zo snel mogelijk mijn activiteiten verplaatsen naar elders.
  En voor de mensen uit de nautische hoek : u heeft wederom gezien hoe de raad met het een en ander omgaat.Ik hoop van harte dat jullie in de toekomst kunnen blijven.

Back to top button
%d bloggers liken dit: