Den Helder

Niet minder, maar juist méér meldingen van afvaldumpingen

Den Helder – Het aantal meldingen van afvaldumpingen in Den Helder is vorig jaar juist toegenomen met 358, in plaats van afgenomen zoals de gemeente eerder heeft gemeld. De hoeveelheid gedumpt afval is vrijwel gelijk gebleven.

In januari van dit jaar meldde de gemeente Den Helder dat het aantal meldingen over afvaldumpingen is afgenomen van 1480 in 2020 naar 1295 in 2021. Het aantal uitgedeelde boetes verdubbelde bijna, naar 86 in 2021. Daarmee kon geconcludeerd worden dat het beleid van de gemeente werkt en voor verbetering zorgt. Echter blijken die cijfers nu niet helemaal te kloppen.

Dit betrof namelijk enkel de meldingen die de HVC naar de gemeente heeft doorgestuurd. Dat doet het afvalinzamelingsbedrijf alleen wanneer er vanuit de melding mogelijk daderinformatie kan worden opgedaan. In dat geval kan de gemeente namelijk gaan handhaven. In werkelijkheid zijn er in 2021 bij de HVC 2454 meldingen binnengekomen. In 2020 waren dat er nog 2096. Hoewel de gemeentelijke handhavers dus strenger zijn geworden en meer boetes hebben uitgedeeld heeft dit nog niet zozeer effect gehad op het aantal dumpingen.

Hogere alertheid
Dat blijkt niet alleen uit het aantal meldingen, maar ook aan de werkelijke hoeveelheid gedumpt afval: Opvallend gegeven is namelijk dat dit ongeveer gelijk is gebleven. In 2020 werd namelijk 451,15 kilo afval gedumpt en in 2021 lieten mensen 448,70 kilo illegaal achter. De gemeente denkt daarom dat het verhoogde aantal meldingen is veroorzaakt door een hogere alertheid onder inwoners, mogelijk omdat zij meer thuiswerken vanwege corona. Er is immers niet meer afval gedumpt, dus de aanleiding om een melding te doen is gelijk gebleven.

De gemeente heeft tevens gesproken met de HVC aangaande de afhandelingstermijn van meldingen en meldt dat de HVC nu vrijwel alle meldingen binnen de afgesproken termijn van 24 uur oplost. Alleen bij meldingen vlak voor het weekend blijft dat niet mogelijk. Daarnaast wordt er ingezet op het aanleggen van containertuintjes, brengt de HVC in kaart waar de meeste dumpingen plaatsvinden en wordt er vanuit beide organisaties meer gedaan aan voorlichting.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

3 reacties

 1. Gratis aanleveren van grof afval voor de burger zal illegale stort drastisch doen verminderen. Kosten jaarlijks 4 ton voor de gemeente om de rotzooi op te ruimen! Dit al of niet inclusief voor het inzetten van afvalcoaches en handhavers. Welke inkomsten staan daartegen over voor de gemeente? Als de kosten hoger zijn dan de baten dan ligt de oplossing voor het oprapen.
  Bedrijfsafval, blijven belasten via belastingaanslag of direct bij HVC.

 2. Dit wordt alleen maar erger.

  De gemeente wil het aantal ondergrondse containers voor grijs afval verminderen; en daarvoor in de plaats ondergrondse containers voor GFT afval plaatsen. (Om de afvalscheiding te bevorderen).

  Echter niet iedereen heeft ruimte om GFT afval te bewaren.

  Als nu al de vuilniszakken naast de ondergrondse containers belanden omdat ze vol zijn; dan is het onvermijdelijk dat als het aantal grijze containers daalt; er meer huisvuil op straat gaat belanden.
  (Met alle gevolgen van dien – zoals ongedierte)

Back to top button
%d bloggers liken dit: