Kop van Noord-Holland

Cannabisgebruik onder jongeren in Noordkop toegenomen

Kop van Noord-Holland – Het aantal jongeren in de Noordkop dat ooit cannabis heeft gebruikt is gestegen van 42% in 2021 naar 47% in 2022. Dat blijkt uit onderzoek van GGD Hollands Noorden. Ook is er een toename in het alcoholgebruik onder jongeren.

Het aantal jongeren van 16 tot en met 25 jaar dat aangeeft in de afgelopen maand cannabis te hebben gebruikt steeg van 13.8% in 2021 naar 16.7% in 2022. Daarin is een groot verschil te zien in het geslacht: elf procent van de vrouwen gaf aan de afgelopen maand wiet te hebben gerookt; bij mannen is dit twee keer zoveel. Dit gebeurde vooral in de leeftijdscategorie 18 tot 20 jaar (19%), gevolgd door 21 tot en met 25 jaar (17%). Dertien procent van de zestien en zeventienjarige geeft in het onderzoek aan de afgelopen maand wiet te hebben gerookt.

Ook is er een stijging te zien in het gebruik van andere verdovende middelen onder jongvolwassenen. Zo steeg het aantal mensen dat ADHD-medicatie zonder recept van 5.3% in 2021 naar zeven procent in 2022. Het aantal jongeren dat harddrugs/partydrugs had gebruikt, ging van 23.5% in 2021 naar 27.9% in 2022. De meestgebruikte harddrugs onder jongvolwassenen zijn xtc, cocaïne, ketamine, 2c-b en amfetamine. “Het gebruik van drugs leidt bij langdurig en regelmatig gebruik tot (geestelijke) afhankelijkheid, psychische stoornissen en andere gezondheidsrisico’s”, meldt GGD Hollands Noorden in het rapport. “53,3% van de jongvolwassenen heeft ooit één of meer middelen gebruikt, waaronder cannabis (hasj of wiet), lachgas, party- of harddrugs en ADHD-medicijnen zonder doktersrecept.”

Alcoholgebruik
Verder is in de gezondheidsmonitor ook onderzoek gedaan naar de alcoholconsumptie van jongvolwassenen uit de Noordkop. Na een dalende trend in de afgelopen jaren, was er in 2022 juist weer een stijgende lijn zichtbaar. In 2021 gaf 78.7% van de jongeren aan in de afgelopen maand te hebben gedronken, in 2022 was dit met twee procent gestegen. Hiermee ligt het alcoholgebruik van jongeren in de Noordkop in 2022 drie procent boven het landelijk gemiddelde. Ook is zwaar alcoholgebruik onderzocht. Daarvan is sprake als één keer in de week zes glazen of meer (mannen) of vier glazen of meer (vrouwen) wordt gedronken. 27% van de mannen en 21% van de vrouwen wordt geschaard onder zware drinkers. Dit komt voornamelijk voor onder 18 tot 20-jarigen. 35,7% van de jongvolwassenen geeft aan dat vrienden het normaal vinden om tien glazen alcohol op één dag of avond te drinken.

Tot slot is ook het gebruik van sigaretten onderzocht. Het percentage dat regelmatig (minstens één keer per week) of dagelijks rookt is ten opzichte van 2021 nagenoeg gelijk gebleven. Wel is een dalende lijn te zien in het aantal jongvolwassenen dat gedurende hun hele leven ooit heeft gerookt. In 2017 gaf 38.6 procent van de jongeren aan dat zij ooit hadden gerookt, dat was in 2021 al gedaald naar 34,7 procent. Afgelopen jaar was dat nog maar 33.4 procent. Met het verhogen van de accijns op sigaretten, rooktabak en sigaren hoopt de Nederlandse overheid dat percentage de komende jaren nog verder te laten dalen. Waar een pakje sigaretten nu gemiddeld nog € 8 kost, wordt dat vanaf 1 april 2024 € 10. Het beleid van de overheid is erop gericht dat in 2040 geen enkele jongere meer begint met roken.

Gezondheidsmonitor jongvolwassenen 2022
Naar aanleiding van de coronapandemie hebben alle GGD’en, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in het voorjaar en de zomer van 2022 onderzoek gedaan onder jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) in Nederland. Deze is opgezet om meer inzicht te krijgen in de effecten van corona op gezondheid, leefstijl en welzijn van jongvolwassenen. In totaal hebben 5.038 jongvolwassenen uit Noord-Holland Noord (NHN) deelgenomen aan de gezondheidsmonitor jongvolwassenen 2022 van GGD Hollands Noorden.

Toon meer

Peter Rus

Peter Rus is sinds januari 2023 werkzaam bij Regio Noordkop als journalist. Hij is bereikbaar via peter@regionoordkop.nl en via 0625487127.

Wellicht ook interessant

2 reacties

  1. al die zooi ook veel te makkelijk te verkrijgen in dit knuffelland……

Back to top button
%d bloggers liken dit: