Den HelderPolitiek

5000 extra woningen voor 2030

Advertentie:

Den Helder – Het college van B&W toont zich zeer vooruitstrevend op het gebied van woningbouw. In een raadsinformatiebrief laat het college weten voor 2030 5000 nieuwe woningen te willen bouwen.

Op dit moment is er een bouwstroom tussen voorbereiding en realisatie tot 2025 van circa 1200 woningen: Willem-Alexanderhof en ’t Laar in Julianadorp en stadshartprojecten en locaties in Nieuw Den Helder omvatten het grootste deel van dit aantal. Nog voor de zomer wil het college bovendien een nieuwe woonvisie aan de raad aanbieden, zodat deze in de vergadering van 7 september 2020 vastgesteld kan worden.

In de raadsvergadering van 24 februari 2020 heeft het college de raad toegezegd hen voor de zomer te informeren omtrent de woningmarkt van Den Helder. “Een momentopname in de woningmarkt op 15 mei 2020 laat zien dat de woningmarkt in Den Helder inderdaad volop in beweging is. Het actuele aanbod van Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed op de website Woonmatch Kop van Noord-Holland omvatte op die datum acht woningen met voor een eengezinswoning in De Schooten maar liefst 249 reacties”, aldus B&W, die de mening is toegedaan dat Woningstichting Den Helder op dit moment goed kan voorzien in de behoefte van de diverse doelgroepen.

“Op de website Funda werden op die dag 260 woningen binnen de gemeente Den Helder aangeboden waarvan 162 aangegeven als ‘onder voorbehoud verkocht’. Uiteraard staan niet alle woningen die te koop staan op de website van Funda, maar het geeft wel het beeld dat de woningmarkt in De Kop zich positief ontwikkelt”, aldus B&W.

Woonvisie 
De Woonvisie Den Helder 2016-2020 In Den Helder kan meer! loopt dit jaar af. “Als onderlegger voor de ambities op het gebied van betaalbare kwaliteit, goed wonen voor jong en oud en wonen, zorg & welzijn is deze nog actueel. De actualiteit betreft vooral de duurzaamheidsopgave en de verandering in de woningmarkt”, zo meldt B&W, die de nieuwe woonvisie nog voor het zomerreces wil aanbieden zodat vaststelling in de raadsvergadering begin september mogelijk is.

De geactualiseerde woonvisie is de basis voor de prestatieafspraken met de woningcorporaties die in het vierde kwartaal van 2020 worden gemaakt. “In onze woningbouwopgave houden we focus op kwaliteit en bijzondere woonmilieus. Den Helder heeft het voordeel dat zij veel binnenstedelijke ontwikkelruimte heeft dat deels ook nog bij een OV-knooppunt ligt. Willen we tot 2030 de ambitie van 5.000 extra woningen in De Kop van Noord-Holland dan moeten we nu starten met de voorbereiding van nieuwe woningbouwlocaties.”

Kansen
Het procesvoorstel voor de Omgeving Drs. F. Bijlweg wil B&W op korte termijn bekend maken. “De transformatie van het gebied zal meerdere fasen omvatten maar kan in de periode 2024-2026 wel leiden tot een toevoeging van minimaal 150 woningen. Ook de locaties Spoorweghaven en Ruyghweg bieden goede kansen. Een mix van 125 appartementen en grondgebonden woningen kan worden voorbereid voor realisatie in de periode 2023-2025.”

In het stadshart starten de voorbereiding van de Dijkbuurt, een bijzondere woonlocatie met 200 woningen bij de zeedijk, waarvan de eerste woningen vanaf 2025 kunnen worden gerealiseerd. De haalbaarheid van de varianten voor de gewenste ontwikkeling van Julianadorp wordt onderzocht op bijvoorbeeld ruimtelijke inpasbaarheid en financiële haalbaarheid. De woningbouwopgave maakt daar onderdeel vanuit. Ook hier liggen kansen voor een programma van circa 300 woningen in verschillende prijsklassen huur en koop.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button