Hollands KroonPolitiek

LADA wil duidelijkheid over lozen zout koelwater in landbouwgebied

Hollands Kroon – De fractie LADA van voorzitter Henk van Gameren heeft politieke vragen gesteld over het lozen van het zoute koelwater dat gebruikt wordt bij de datacenters in Wieringermeer. Op 25 mei hebben de Gedeputeerde Staten vragen van de Partij voor de dieren beantwoord over de lozing van het koelwater, waaruit blijkt dat ingedikt zouthoudend koelwater via sloten afgevoerd wordt richting de Waddenzee. Dit past volgens LADA niet binnen het gebiedsplan en de partij wil graag duidelijkheid over de effecten van dit zoute water op flora en fauna.

Volgens LADA zijn zij eerder geïnformeerd over de lozing van het koelwater en toen bleek er een verschil te zijn in de werkwijze van de verschillende bedrijven die gevestigd zijn op Agriport: “In een eerder gesprek van ons met het Hoogheemraadschap kregen wij te horen dat het afvalwater van Google op het oppervlaktewater geloosd wordt en dat Microsoft het per tankwagen afvoert naar de zuiveringsinstallatie. Uit de beantwoording van de vragen door GS is dat niet op te maken”, aldus fractievoorzitter Henk van Gameren. Omdat in het gebiedsplan is afgesproken dat het systeem zo min mogelijk belast moet worden met zoutwaterlozing is het van belang dat het college B&W nu duidelijkheid verschaft. LADA wil weten welke zouten er in het koelwater zitten, hoe hoog de concentraties zijn, wat hiervan de effecten zijn en of hierover afspraken zijn gemaakt met de landbouworganisaties.

LADA zou graag zien dat het college hun vragen vóór 17 juni beantwoord. Op die dag staat er om 20:00 een informatiebijeenkomst gepland over de ontwikkelingen in deelgebied B1.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button