Hollands KroonPolitiek

Digitaal vergaderen in Hollands Kroon lijkt een blijvertje

Hollands Kroon – De gemeenteraad van Hollands Kroon wil beeldvormende vergaderingen, waarin geen besluitvorming plaatsvindt, ook na corona digitaal laten plaatsvinden. Ook de vergaderingen van het presidium, waarin de agenda van de raad wordt besproken, blijven voorlopig digitaal. Vanwege de afschaffing van de coronawet per 1 juni is het niet meer mogelijk om raadsvergaderingen digitaal te laten plaatsvinden.

In het presidium van 24 mei werd door de Hollands Kroonse raad nog gesproken over een mogelijke digitale raadsvergadering op 9 juni. de overweging was dat de gehele agenda toch slechts bestaat uit korte punten waarover niet gedebatteerd hoeft te worden. Achteraf blijkt dit dus ook geen optie te zijn geweest. Het maken van besluiten in een digitale vergadering mocht enkel vanwege de tijdelijke coronawet, welke vanaf 1 juni niet meer in stand is. Of digitale raadsvergaderingen met besluitvorming in de toekomst weer mogelijk worden valt te bezien. Minister Ollongren heeft aangegeven te werken aan een permanente wet die dit toelaat.

Beeldvormend blijft digitaal
Of de raad van Hollands Kroon daar gebruik van gaat maken is dan nog maar de vraag. De algemene opvatting lijkt te zijn dat fysieke raadsvergaderingen toch prettiger werken, vooral wanneer er debatten moeten worden gevoerd. Bij beeldvormende vergaderingen is dat anders: Er wordt vooral informatie gedeeld en er vindt geen besluitvorming plaats. De raad wil deze dan ook digitaal houden wanneer de inhoud van de vergadering het toelaat, zo laat raadscommunicatieadviseur Suzanne Bakker weten. Ook voor het presidium geldt dit voorlopig nog. Dit kan in beide gevallen vanwege het ontbreken van echte debatten, ook is het duurzamer. De raad besluit hier zelf over, dus het is mogelijk dat de nieuwe coalitie straks toch een andere keuze maakt.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

2 reacties

  1. Is de politiek geinteresseerde burger, die een beeldvor.ende vergadering fysiek op de tribune bij wil wonen opeens niet interessant meer voor de gemeenteraad? Is het soms lastig als die ziet wat er in het echt in de raadszaal gebeurt? Onbegrijpelijk. Zijn er argumenten voor en tegen het afschaffen van de publieke tribune in de discussie naar voren gebracht, of telt de burger helemaal niet meer mee?

Back to top button
%d bloggers liken dit: