Politiek

College Hollands Kroon gaat de degens kruisen met Rijkswaterstaat

Advertentie:

Wieringerwerf – Het college van Hollands Kroon heeft de gemeenteraad uitgebreid geïnformeerd over de teleurstellende houding van Rijkswaterstaat (RWS) om een geluidsscherm te plaatsen langs de A7 ter hoogte van Wieringerwerf.

Al meer dan tien jaar klagen omwonenden over de geluidsoverlast die veroorzaakt wordt door de snelweg. Hollands Kroon heeft dan ook al in 2022 besloten hier werk van te maken, waarin RWS aanvankelijk aangaf mee te werken. Dit lijkt nu veranderd, aldus het college.

In de jaren negentig is al een grondwal aangebracht met een hoogte van 1,80 meter. Deze is in de loop van jaren een aantal malen hersteld omdat de grond ingeklonken was en de hoogte daarmee niet langer toereikend. Om dit naar de toekomst te voorkomen, is, nadat voor Wieringerwerf een algemeen geluidrapport is opgesteld, gezocht naar een meer stabiele oplossing. Deze is van belang voor de bestaande woningen, maar ook voor de ontwikkeling van een woningbouwplan aan de Terpweg en andere ontwikkelingen in de nabijheid van de A7.

Oplossing
De oplossing die is gevonden, ligt in het aanbrengen van een kokosscherm op de grondwal. Deze grondwal wordt dan eerst afgevlakt, waarmee een goed fundament voor de schermen ontstaat. De hoogte van het nieuwe scherm wordt vier meter. Voor deze oplossing is de afgelopen tijd een intensief contact met Rijkswaterstaat (RWS) geweest. De grondwal en het daaraan toe te voegen scherm liggen namelijk op terrein van het Rijk.

Rijkswaterstaat geeft nu echter aan alleen onder meer voorwaarden mee te willen werken aan het plaatsen van een nieuw geluidsscherm langs de A7 bij Wieringerwerf. Daarnaast is RWS van mening dat er geen geluidsprobleem bestaat, zo heeft zij de gemeente inmiddels laten weten. Een van de voorwaarden is dat het scherm niet langer op de grondwal mag worden geplaatst, maar dat die op een minimale afstand van acht meter van de kant van de snelweg moet worden geplaatst. Deze afstand is het gevolg van het voornemen van het Rijk om de verdeling van de rijbanen breder te maken bij het groot onderhoud aan de snelweg rondom 2035. Dit is voor het college zowel een verrassing als een enorme teleurstelling. De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft dan ook niet voor niets 1,6 miljoen beschikbaar gesteld voor het plaatsen van een geluidsscherm op de bestaande grondwal. Dit nog naast een subsidie van vier ton vanuit het samenwerkingsverband ‘De Kop Werkt!’.

Complexe voorwaarden met grote gevolgen
Het college is hier volstrekt ongelukkig mee, omdat de voorwaarden forse effecten hebben. In een memo aan de gemeenteraad staat het volgende: “In de praktijk houdt dit in dat de hele groenstrook langs de A7 moet verdwijnen en dat het asfalt van de A7 dichter bij de (bestaande en nieuwe) woningen komt te liggen. Alle bomen die in dat gebied staan met een diameter van vijftien centimeter of meer moeten gecompenseerd worden. Dat betekent een enorme toename van de kosten voor dit onderdeel. De kosten voor een scherm met een andere afmeting worden hoger en de hogere beheerkosten moeten door ons worden afgekocht bij het Rijk. Als laatste is gebleken dat met deze randvoorwaarde de ruimte die RWS voor de vrije ruimte nodig heeft niet overal beschikbaar is. Hierbij kan gedacht worden aan de ruimte onder het viaduct die niet aangepast kan worden zonder aanpassing aan het viaduct.” Na vele ambtelijke overleggen lijkt RWS vast te blijven houden aan de voorwaarden.

Concreet betekent dit dat met de nieuwe voorwaarden die RWS stelt de realisatie van het geluidscherm voor Hollands Kroon onbetaalbaar is geworden. Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor het woningbouwplan aan de Terpweg. Zonder voorziening liggen de nieuwe woningen juridisch gezien namelijk binnen de geluidzone van de A7 (ondanks dat het Rijk van mening is dat er geen geluidsprobleem is op basis van een rekenkundige benadering, kunnen nieuwe woningen daar niet zonder meer worden gebouwd). Aanpassing van dat woningbouwplan met geluidwerende voorzieningen heeft gevolgen voor de haalbaarheid van plan.

College gaat de strijd aan
Ook voor de herontwikkeling van de locatie van de basisschool De Triangel heeft de situatie gevolgen. Het college is dan ook van mening dat een geluidsscherm nodig is en dat het onacceptabel is voor inwoners als er geen voorzieningen worden getroffen voor de geluidsoverlast. Het college legt zich daarom niet zonder slag of stoot neer bij het standpunt van RWS en zoekt een alliantie met de provincie door bijvoorbeeld het bouwproject aan te melden bij de provinciale versnellingstafels. RWS heeft namelijk ook de ambitie om zonne-energie op te wekken langs de A7. Het college is voornemens om bij dit project het geluidsscherm voorwaardelijk te maken. Hier gaat echter tijd overheen, hetgeen resulteert in het verliezen van de vier ton subsidie toezegging vanuit ‘De Kop Werkt!’.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij NRG en als wethouder in de gemeente Den Helder. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl.

2 reacties

  1. En niet alleen hier is gesteggel met deze club! (RWS). In Den Helder wordt al jaren gesteggeld en gevochten voor behoud van de vuurtoren, de lange Jaap.
    Ook hier is RWS een “pain in the ass” waar je moeilijk zaken mee kan doen en concreet wat bereiken.
    De lange Jaap onderhoud wordt net zo lang uitgesteld en opgeschoven tot er niks meer kan en het te laat is. Dan slopen ze deze monumentale icoon en is de onderhoudsverplichting van de baan.

    Succes met het juridisch gevecht…… Geef het weinig kans van slagen….

    1. Inderdaad, als je een partij zoekt die verantwoordelijkheid neemt…. Niet bij RWS aankloppen. Zelfs bij hun eigen kantoor in Utrecht hebben ze problemen met grond en water. En dat is op zijn zachtst gezegd ironisch

Reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Wellicht ook interessant

Back to top button