Hollands KroonPolitiek

Lars Ruiter, jongste VVD-raadslid in Hollands Kroon: “In positieve zin is het uit de hand gelopen”

Wieringerwerf – “Ik vind politiek een heel leuk spel. Vooral de dingen die zich afspelen in Europa, de echt grote dossiers zoals de Euro en Brexit. Dat vind ik nog interessanter. De uitbreiding van de EU met landen uit de Balkan. Welke landen komen erbij, hoe gaan we zorgen dat daar minder corruptie is en hoe gaan we hen helpen het land op te bouwen? Van lokaal naar bovennationaal”, grapt Lars Ruiter, net 24 jaar, woonachtig in Wieringerwerf en één van die weinige jongeren in het lokale politieke landschap in de Noordkop. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zit Ruiter in de gemeenteraad van Hollands Kroon voor de VVD en praat als jongere generatie mee over het gemeentelijk beleid in één van de qua oppervlakte grootste, maar ook zeer veelzijdigste gemeenten van de Noordkop.

“Wat zijn de belemmeringen voor jongeren om zich te interesseren voor politiek en wat gaan wij daaraan doen?”, zo vraagt D66-raadslid Frans Klut van de Helderse gemeenteraad aan VVD-er Lars Ruiter in Hollands Kroon. Na even nadenken antwoordt de jonge liberaal: “Over het algemeen zijn jonge raadsleden hoger opgeleid en vaak woonachtig in grote steden. Studenten trekken hier weg. Het is voor hen niet interessant genoeg om hier te blijven. Toen ik in 2018 raadslid werd, woonden al mijn vrienden nog hier. Nu zit driekwart van hen in Haarlem of Groningen voor studie of werk. Ook mijn generatie trekt weer weg”, zo verklaart Ruiter het lage aantal jongeren in gemeenteraden. Oplossingen denkt hij wel te zien. “Een aantrekkelijker grote stad in de Noordkop, bijvoorbeeld door Schagen aantrekkelijker te maken. Een Hoge School kan een aanwinst zijn, bijvoorbeeld een opleiding landbouw.”

“Zo moet het”
Bij Ruiter zelf was de interesse voor politiek op jonge leeftijd al gewekt. “Ik vond het interessant om te volgen wat zich afspeelde binnen de gemeente en zag dat het vooral oudere mensen zijn die beslissingen nemen over ons. Ik heb toen een lijst gestuurd naar de VVD met punten waarvan ik aangaf ‘zo moeten jullie het doen’. Vervolgens heb ik een uitnodiging ontvangen, ben naar de vergadering gegaan en gaf mijn mening. Op de Nieuwjaarsreceptie ben ik toen lid geworden. In positieve zin is het uit de hand gelopen”, aldus Ruiter, die binnen de familie Ruiter als eerste telg politiek actief is in de gemeenteraad. “De broer van mijn opa van moederskant (familie Koning) is ook gemeenteraadslid geweest. In De Weere, nu gemeente Opmeer.”

Overigens zal hij tijdens een burgerschapsweek op Wieringherlant in oktober als raadslid aanwezig zijn. “Ze gaan een soort van simulatiespel spelen en een raadsvergadering opvoeren. Ze kiezen een burgemeester, wethouders en raadsleden en bepalen zelf de agenda. Klimaat, milieu en evenementen verwacht ik daar wel op.”

Vruchtbare landbouwgrond heilig verklaard
Zelf houdt het raadslid zich voor de VVD binnen de gemeenteraad bezig met de energietransitie. “Het is belangrijk om te verduurzamen. We moeten van fossiele brandstoffen af, maar wel op een slimme manier. Innovatief zijn, het duurt misschien wat langer, maar dan heb je ook wat. Voor waterstof zal een grote rol zijn weggelegd. Thorium is ook een mogelijkheid. Misschien wel een groot zonnepark in de Sahara, maar niet op vruchtbare landbouwgrond”, zo geeft Ruiter aan, die vlak voor de lockdown door het coronavirus ‘zijn’ amendement op de omgevingsvisie aangenomen zag worden.

“Het was op eigen initiatief, maar in samenwerking met Jef Leever van de Seniorenpartij. Samen hebben we voor het amendement de meerderheid gezocht.” Door de vaststelling van het amendement mag op vruchtbare landbouwgrond, rijkelijk aanwezig in Hollands Kroon, geen zonneakker meer verrijzen. Alleen grond die niet vruchtbaar zou zijn, onderbouwd door een rapport van de Agrarische Beoordelingscommissie, staat nog open voor zonneakkers.

De insteek van het amendement was om het agrarisch aanzicht niet volledig verloren te laten gaan aan zonnepanelen en het landelijke karakter te behouden voor de bewoners. Windmolens nemen immers ook al een aanzienlijk deel van het uitzicht in de polders weg, ook al is het voor het goede doel van verduurzaming. Boeren binnen de gemeente kunnen de grond dus niet meer voor lucratieve prijzen aanbieden als ondergrond voor zonneakkers. “De belangen van boeren tegenover die van burgers. Het belang van een grote groep mag je best laten prevaleren. Het is niet altijd het grootkapitaal dat beslist en zaken er doorheen kan drukken. Ik zie liever een gemeente met veel kleine boeren, dan een paar grote megastallen. Een boer mag gerust groeien, maar niet zoals in Duitsland, waar boeren 1000 koeien hebben, dat is veel meer fabrieksmatig. Een kleine boer heeft meer aandacht voor zijn dieren, meer passie”, zo is Ruiter van mening, die van jongs af aan in de Wieringermeerpolder heeft gewoond.

Ludieke acties wel gewenst
Van moederskant zijn drie ooms als boer actief. “Twee ooms kleinschalig in de landbouw en met koeien. Zonneakkers op landbouwgrond vinden ze zonde. Ze willen mensen juist voorzien van voedsel. Een derde oom heeft een koeienbedrijf in Drenthe. De acties van de boeren? In het begin was er veel sympathie, maar nu ze wegen gaan blokkeren en politici bedreigen… Tussen de boeren zitten mensen die doorslaan. Hou de acties ludiek. Zoals het maken en uitdelen van broodjes een dag na de acties van de boeren op het Malieveld in Den Haag. Laat zien wat je doet als boer. Daar bind je mensen mee en stoot je ze niet van je af.”

De term verbinden valt. “Verbinden is een stijl, maar het kan niet altijd, al ben ik vaak wel op zoek naar het compromis. Het dubbeltje valt soms de ene kant op, soms de andere kant. Tekst en uitleg daarover ben je verplicht om te geven. Als je dat niet doet, ben je in mijn ogen niet geschikt voor de politiek.”

Nederland één windpark
Nog even terug naar de energietransitie. Samen met het jongste raadslid binnen Hollands Kroon, Daan Pruimeboom (22) van Onafhankelijk Hollands Kroon, had Ruiter een motie voor kernenergie ingediend wat de nodige reacties bij andere raadsleden opriep. “Een gevoelige kwestie, vooral bij oudere raadsleden. Zij staan er anders in, ook door de rampen in kerncentrales die zijn gebeurd. Ik begrijp hun reacties wel, maar met de kennis van nu kunnen we het veiliger doen. Windmolens halen ook vogels neer.”

De jeugdige generatie binnen de gemeenteraad Hollands Kroon staat dus positief tegenover kernenergie. “De oudere raadsleden hebben een ander beeld en benaderen het emotioneler. De jongeren zijn rationeler daarin. Wat kost het en wat is het effect op het landschap? Dan heb je nog het punt van afval van kernenergie wat generaties zichtbaar is. Maar zon- en windenergie samen levert nu maar 7% op. Als je naar 100% zon- en windenergie wil, moeten in heel Nederland dus 15 keer zoveel zonneakkers en windparken komen. Straks is heel Nederland een windpark. In de Tweede Kamer is met alle rechtse partijen wel een meerderheid voor kernenergie. In Hollands Kroon kunnen we de komst van kernenergie ook niet besluiten. Het was meer ons doel kernenergie weer onder de aandacht te brengen.”

Woningbouw als speerpunt
Raadslid of niet, het vinden van woonruimte voor jongeren in de eigen omgeving is moeilijk. Misschien wel onmogelijk. “Woningbouw is een speerpunt van de VVD. We moeten daar veel harder aan trekken in alle kernen. Het is een essentieel punt. De brandweer in Wieringerwerf is verhuisd en misschien kan op het oude brandweercomplex iets concreets voor starters herrijzen. Het is een mooi terrein daarvoor, een appartementencomplex met binnentuin. Kleinere appartementen bouwen met woonkamer, keukentje, één slaapkamer, een studiekamertje. Misschien kunnen we als gemeente wel korting op grond geven aan projectontwikkelaars die starterswoningen willen gaan bouwen. Of nadenken over een voorrangsregeling voor jongeren die al leven in een dorpskern, ouders en baan daar hebben maar geen woning. Er zijn ook gewoon teveel regels die de markt bemoeilijken”, zo verzucht Ruiter. “Het wordt allemaal te moeilijk gemaakt, het mag echt wel wat vrijer in vergunningsprocedures.”

Sowieso is Ruiter, niet geheel verwonderlijk, voorstander van de vrije, liberale gedachte. “Teveel wordt nu besloten in Den Haag. Ik ben voorstander van meer decentrale besluitvorming. Den Haag trekt teveel macht naar zich toe. Geef bijvoorbeeld bij de provincie aan dat er 150 windmolens geplaatst moeten worden. Waar precies, laat dat de provincies en gemeentes uitzoeken. Het is niet eerlijk om één gemeente vol te zetten met windmolens, het had iets eerlijker verdeeld kunnen worden.”

Nieuwe levensfase
Vooralsnog blijft het voor Ruiter bij lokale politiek. Een leven als beroepspoliticus ziet hij nu niet zitten. Hij zal zichzelf dan ook zeker niet naar voren schuiven voor de kandidatenlijst van de VVD met het oog op de landelijke verkiezingen. “Ik moet nog veel leren en meer technische kennis van dossiers hebben. Geen beroepspoliticus dus, maar ik wil wel graag een toegevoegde waarde hebben op lokaal niveau. Het meest georiënteerd ben ik dan ook op de Wieringermeer”, aldus Ruiter, thuiswonend en momenteel bezig met zijn afstudeerscriptie voor zijn studie Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Eerder had hij al de bacheloropleiding voedingsmiddelentechnologie in Leeuwarden met goed gevolg afgerond.

“Ik hoop in oktober klaar te zijn met mijn studie en ga dan een baan zoeken. Ik weet nog niet precies wat of waar. Er zullen nieuwe betrekkingen tussen Nederland en Engeland ontstaan door de Brexit. Misschien kan ik handel en politiek wel mixen, iets met importeren van goederen. In elk geval geen kantoorbaan. Ik wil mensen zien en om me heen hebben,” zo besluit Lars Ruiter.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button