Den HelderPolitiekVideo

Onderzoek: helft inwoners Visbuurt voelt zich niet veilig (video)

Advertentie:

Den Helder – Nico van Delft, voorzitter van de Stadspartij Den Helder, overhandigde dinsdagmiddag aan wethouder Heleen Keur de uitkomsten van een door zijn partij uitgevoerd buurtonderzoek over de Visbuurt. Dat gebeurde in buurthuis De Viskom. De Stadspartij constateert dat inwoners vinden dat de buurt achteruitgaat.

De Stadspartij heeft in april, door middel van een enquêteformulier, onderzoek gedaan naar de beleving van inwoners over onder meer het woongenot, het recreëren en de veiligheid in de buurt. De respons vanuit de buurt was volgens de partij enthousiast en boven verwachting groot. Er werden 48 reacties op papier ingeleverd en 110 reacties digitaal.

Helaas blijkt uit het rapport dat de situatie in de beleving van de inwoners niet is verbeterd ten opzichte van een aantal jaar geleden. Er is sprake van overlast en de helft van de inwoners geeft aan zich niet helemaal veilig te voelen. De meeste mensen ergeren zich aan zwerfafval en overlast door hondenpoep, maar ook verkeersonveilige situaties, drugsgerelateerde overlast en de huisvesting van kwetsbare personen worden vaak genoemd. Een bijkomend probleem is dat de inwoners ook aangeven niet te weten wie deze problemen voor hun kan oplossen. Zo’n tachtig procent van de inwoners weet niet wie de wijkmanager van de buurt is of wie hen vertegenwoordigt in het overleg met de gemeente.

Oplossingen
De stadspartij hoopt dat hun rapport aanleiding geeft om iets te doen aan de problematiek en biedt een aantal concrete oplossingen. Zo willen ze bijvoorbeeld de parkeerproblematiek aanpakken met een centrale parkeerplaats gericht op bedrijfsbusjes. Ook willen ze onderzoek doen naar de mogelijkheid om leerlingen van de opleiding Beveiliger en Handhaving in te zetten voor de handhaving in de buurt. Daarnaast moeten er meer vuilnisbakken komen en moeten er nieuwe afspraken met GGZ instellingen en het Leger des Heils worden gemaakt.

Het volledige rapport is te vinden op de facebook pagina van De Stadspartij.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button