Den HelderPolitiek

Rabobank zet pand Verkeerstorenweg in de verkoop, GroenLinks ziet kansen

Adverentie

Den Helder – De Rabobank heeft het pand aan de Verkeerstorenweg 3 te koop gezet. Behalve de bank zelf heeft op dit moment ook de gemeente Den Helder een deel van het gebouw in gebruik. Wie het kopen wil dient, zo valt te lezen op Funda, 5,25 miljoen euro neer te leggen.

De verkoop betekent overigens niet dat de bank vertrekt, want “bij de eigendomsoverdracht zal tevens een nieuwe huurovereenkomst gelden met de Rabobank”. Het gebouw omvat een oppervlakte van 4.633 m² VVO, gelegen op een perceel van totaal 13.625 m². De verkoop wordt geregeld via Kuijs Reinder Kakes, bedrijfsmakelaar te Alkmaar.

GroenLinks Den Helder ziet in de verkoop de kans om eindelijk van de stadhuisdiscussie af te komen. “Deze moderne kantoorlocatie van ruim 4600 m2 wordt nu door de gemeente reeds benut als huisvesting voor de ambtelijke organisatie en het bestuur en betreft een uitstekende, adequate huisvesting die aan alle arbo-eisen voldoet”, schrijft fractievoorzitter Marije Boessenkool aan het college van Den Helder. “Daarnaast is dit pand zeer recent door de gemeente aangepast en ingericht voor dit specifieke gebruik met de nodige kosten. Tevens betreft het ruim 13.500 m2 grond waarbij parkeren geen probleem meer is en het geheel inclusief twee braakliggende kavels die eventueel voor toekomstig gebruik alsnog benut kunnen gaan worden mocht daar noodzaak toe zijn. De bereikbaarheid voor ambtenaren en externe bezoekers is op het snijpunt van N9 en N99 uitstekend te noemen en ook vanuit alle wijken is het Kooijpunt prima bereikbaar voor bewoners. Openbaar vervoer zou natuurlijk verleid moeten worden tot het verleggen van enkele lijnen waarbij er direct mogelijkheden liggen voor een regionaal knooppunt. Bij een eventuele toekomstige herindeling ligt dit pand strategisch tevens op een geweldige plek.”

Discussie
“Daarnaast raken we dan eindelijk eens van de lastige discussie af die de voorgenomen huisvesting op Willemsoord nu reeds enkele jaren vormt”, gaat Boessenkool verder. “Het nautisch en horecakwartier op Willemsoord kan zich dan verder volop ontwikkelen in de gewenste richting zonder parkeerproblemen en aantasting van huidige functies en werkgelegenheid. Qua kosten is de 5,25 miljoen euro een stuk aantrekkelijker (zeker met de verkoop van de Bijlweg in gedachten) dan de 27 miljoen euro die vestiging op WO inmiddels schijnt te gaan kosten, waarbij we natuurlijk nog vele kosten qua ontsluiting, bruggen en verkeersmaatregelen moeten gaan optellen. Dit uitgespaarde geld, 22 miljoen plus verkeersmaatregelen, dat we dan niet hoeven te lenen geeft ontstellend veel structurele ruimte op de begroting om velerlei nuttigere zaken voor onze inwoners te realiseren. Daarnaast zijn er geen verhuiskosten en desinvestering van de aanpassingen die inmiddels gemaakt zijn aan de Kerkgracht en de Verkeerstorenweg om deze gebouwen geschikt te maken voor hun huidige gebruik.”

“Het lijkt aan alle kanten een geweldige oplossing voor een probleem dat deze stad bestuurlijk, al diverse malen electoraal en qua verdeeldheid in alle lagen van de bevolking, reeds jarenlang in zijn greep houdt”, stelt GroenLinks. “Om terug te komen op en reeds ingezette maar nog niet gestarte route is bestuurlijke moed nodig. GroenLinks hoopt dat u samen met de coalitiepartijen de courage heeft om kansen te herkennen en het besluit in het belang van de stad de kans tot heroverweging zult bieden door in elk geval beide opties goed en eerlijk gemotiveerd bespreekbaar te maken in de gemeenteraad en intussen geen onomkeerbare stappen te zetten.”

Boessenkool eindigt het schrijven aan het college met de volgende tien vragen:
1) Wat zijn de kosten die inmiddels gemaakt zijn voor het geschikt maken van het gebouw Verkeerstorenweg voor de tijdelijke situatie en aan te merken zijn als desinvestering indien de gemeente straks wel een ander pand zou gaan betrekken?
2) Wat zijn de kosten die inmiddels gemaakt zijn voor het geschikt maken van het gebouw Kerkgracht voor de tijdelijke situatie en aan te merken zijn als desinvestering indien de gemeente straks wel een ander pand zou gaan betrekken?
3) Wat zijn de inrichtingskosten geweest van zowel de Verkeerstorenweg als de Kerkgracht voor de relatief korte huisvestingssituatie van deze gebouwen zoals u voor ogen heeft?
4) Welk deel van de inrichting zou naar uw mening nog benut kunnen gaan worden in een situatie van een stadhuis op Willemsoord?
5) Zijn de oplaadaansluitingen voor gemeentelijke voertuigen en fietsen, gerealiseerd op de verkeerstorenweg door de gemeente bekostigd en wat betrof de investering hiervoor?
6) Zo ja, is deze investering bij verhuizing nog bruikbaar op de nieuwe locatie en over welke verhuiskosten spreken we dan?
7) Kunt u ons tot in detail en gespecificeerd schetsen wat de desinvestering zou zijn als het huidige pad verlaten wordt en we alsnog voor een adequate oplossing op de Verkeerstorenweg zouden kiezen?
8) Kunt u ons een vergelijkende staat aanbieden van zowel de te maken investeringen om de huisvesting geschikt te maken als gemeentehuis alsmede de exploitatielasten op de locatie Willemsoord versus de huisvesting op de locaties Kerkgracht en Verkeerstorenweg in het geval van verwerving Verkeerstorenweg? (inclusief de huuropbrengst van de Rabobank en opbrengst Bijlweg alsmede hantering van dezelfde rentepercentages)
9) Bent u met ons van mening dat er zich nu een kans voordoet die het rechtvaardigt dat de gemeenteraad opnieuw kijkt naar de meest gunstige uitgangspunten voor de vestiging van gemeentelijke huisvesting?
10) Acht u het mogelijk om de gemeenteraad agendatechnisch de tijd te bieden deze discussie op waarde en inhoud te voeren zonder dat er in tussentijd onomkeerbare stappen worden gezet?

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button