Den Helder

Apotheek Zuiderhaaks ‘Dementievriendelijk’

Adverentie

Apotheek Zuiderhaaks krijgt 5 november het predicaat ‘Dementievriendelijk’ uitgereikt. Om hiervoor in aanmerking te komen, heeft het gehele team succesvol deelgenomen aan de training ‘Goed omgaan met dementie’, gegeven door trainers van de stichting Alzheimer Nederland.

Nederland is aan het vergrijzen. Een van de grootste maatschappelijke uitdagingen die in het verlengde hiervan ligt, is de toename van het aantal mensen met dementie. In Nederland krijgt een op de vijf mensen dementie. Op dit moment hebben ruim 270.000 mensen in Nederland dementie, en de verwachting is dat dit in 2040 ruim 500.000 mensen zullen zijn. Ook in de gemeente Den Helder zal het aantal mensen met dementie stijgen.

Het beleid dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen, vraagt meer van de ouderen, maar ook van hun mantelzorgers en zorgverleners. 70% van de mensen met dementie woont thuis en als gevolg van het veranderende overheidsbeleid is de verwachting dat dit in 2040 zelfs 80% zal zijn. Hiermee groeit met de dag de urgentie om aan de slag te gaan met het waarborgen van de kwaliteit van leven van zowel mensen met dementie als van hun mantelzorgers.

Negatieve beeldvorming
De beeldvorming rond dementie is overwegend negatief. Dat blijkt ook uit onderzoek. Vaak wordt gefocust op de laatste fase van het ziekteproces, terwijl die periode relatief een klein deel uitmaakt van het totale proces (gemiddeld twee van de totale acht tot tien jaar). Mensen gaan te vaak voorbij aan het gegeven dat mensen met dementie nog vele jaren zelf in staat zijn om regie te houden en hun kwaliteiten in te zetten.  Uiteraard zijn er aan dementie veel en grote problemen verbonden, maar dat wil niet zeggen dat alles kommer en kwel is. Op diverse verrassende wijzen en in verschillende vormen wordt getracht om het taboe rond dementie te doorbreken.

Met deze kennis in het achterhoofd heeft Apotheek Zuiderhaaks besloten actief met het onderwerp dementie aan de slag te gaan. Eerst hebben alle werknemers individueel een online cursus gedaan over omgaan met dementie, waarna het hele team ook nog gezamenlijk een training heeft gevolgd over dit onderwerp. Op een goede manier omgaan met medicijnen is van het grootste belang en kan bij het ontstaan van dementie in gevaar komen. Vaak worden in de apotheek al in een vroeg stadium van de ziekte signalen opgemerkt, de patiënten zijn immers vaak al jarenlang bekend in de apotheek. Vanuit de apotheek kan vervolgens actie worden ondernomen om te waarborgen dat de zorg en het omgaan met medicijnen voor mensen met dementie en voor hun mantelzorgers op een goede manier wordt georganiseerd. Hiermee draagt de apotheek eraan bij dat mensen met dementie zo lang mogelijk op een verantwoorde manier thuis kunnen blijven wonen.

Als afronding van dit traject krijgt Apotheek Zuiderhaaks aanstaande dinsdag 5 november om 11.30 uur de sticker ‘Dementievriendelijk’ uitgereikt. Hiermee laten ze zien dat ze dit onderwerp belangrijk vinden en er bewust mee bezig zijn.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button