Den HelderPolitiekVideo

Motie Behoorlijk Bestuur: onderzoek voordelen scheiden plastic na inzameling (video)

Advertentie:

Den Helder – Plastic scheiden moet anders als Sjoerd Oudijk er iets aan kan doen. Het raadslid van Behoorlijk Bestuur dient daarom bij de aanstaande raadsvergadering op 2 november een motie in om te onderzoeken of nascheiding van plastic door de afvalverwerker in plaats van bronscheiding door de burger tot betere resultaten leidt.

“Iedereen is heel ijverig aan het scheiden, maar landelijk blijkt dat 50 tot 75% van het ingezamelde PMD in de verbrandingsoven beland”, zegt Oudijk, “dat moet anders!” Gemeentes als Rotterdam, Utrecht en Amsterdam zijn op basis van onderzoeken van bijvoorbeeld de Wageningen Universiteit al overgestapt op nascheiding voor wat plastic betreft. “Nascheidingsinstallaties worden steeds beter en de opbrengst van herbruikbaar plastic wordt dus hoger”, zegt het raadslid. Bronscheiding blijft in onderzoeken wel een reëele optie voor papier, textiel en GFT.

Met de motie hoopt de fractie te bereiken dat de gemeente gaat onderzoeken of nascheiding van plastic voor de gemeente Den Helder een beter optie is. “Plastic scheiden geeft de burger natuurlijk een goed gevoel, maar dat is het enige. Effect heeft het minder.”

Toon meer

Klaas Omta

Klaas Omta is, in het kader van een landelijk samenwerkingsproject tussen lokale en regionale omroepen en de NOS, namens de NOS werkzaam bij Regio Noordkop als algemeen verslaggever. Hij is bereikbaar via klaas@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button