Regio Noordkop info

Regio Noordkop is de lokale streekomroep voor de Kop van Noord-Holland. Het betreft een samenwerking tussen LOS Den Helder en RTV Noordkop, de lokale publieke omroepen voor respectievelijk de gemeenten Den Helder en Hollands Kroon. Gezamenlijk richten we ons op alle inwoners uit de Noordkop.

Regio Noordkop brengt via website, app en tv 24 uur per dag lokaal en regionaal nieuws. Daarnaast verzorgen we via twee radiokanalen (LOS Radio, Noordkop Radio) aparte programma’s voor de inwoners van de gemeenten Den Helder en Hollands Kroon.

Behalve dat Regio Noordkop een samenwerking/samenvoeging is van LOS Den Helder en RTV Noordkop, werkt de omroep ook samen met mediapartners NH (provinciale omroep voor Noord-Holland), de NOS en met Noordkop Centraal. Regio Noordkop staat open voor samenwerking met andere media-organisaties.

Doelstelling
Een lokale omroep of streekomroep wordt geacht zeven dagen per week, het liefst 24 uur per dag, actief te zijn op de kanalen radio, tv en online (website, app, social media). De nadruk ligt tegenwoordig op verslaggeving van lokaal en regionaal (lees: streek) nieuws. Daartoe is enkele jaren geleden ingezet op professionalisering, waarbij vooral de nieuwsredactie en de leiding van de omroep bestaat uit professionals. De omroep wordt geacht 24/7 klaar te staan voor het nieuws uit de regio. Regio Noordkop neemt deze taak zeer serieus en heeft zich ten doel gesteld een betrouwbare nieuwspartner te zijn voor de inwoners uit haar verzorgingsgebied. De redactie is dagelijks tussen 09.00 en 17.00 uur bemand. Buiten deze tijden geldt een piketregeling.

De omroep wordt bekostigd uit gelden die de Rijksoverheid aan de gemeenten beschikbaar stelt. Deze inkomsten worden aangevuld door extra bijdragen vanuit de gemeenten en door eigen, externe (deels commerciële) inkomsten.

Beloning bestuur
De bestuursleden van Regio Noordkop ontvangen voor hun werkzaamheden geen financiële beloning. Zij vervullen hun taken geheel op vrijwillige basis.

Beleidsplan
Het meest recente beleidsplan is via deze link te downloaden.

Ook een bijdrage leveren aan Regio Noordkop? Stuur een e-mail naar hoofdredactie@regionoordkop.nl.

Algemene informatie Regio Noordkop
Torplaan 4
1785BA Den Helder
Tel. 0223684609
IBAN: NL86RABO0347193226
RSIN: 860358720

nieuws@regionoordkop.nl

Klik hier voor meer informatie over LOS Den Helder
Klik hier voor meer informatie over RTV Noordkop

Back to top button