Begroting

De lokale streekomroep Regio Noordkop bestaat uit de lokale omroepen uit Den Helder en Hollands Kroon. Lokale omroepen zijn publieke omroepen (zoals ook de landelijke omroepen op zenders als NPO1 en NPO2, de landelijke publieke radiozenders en de provinciale omroepen) en dienen zich te houden aan de Mediawet. Vanuit die wetgeving zijn gemeenten verplicht hun lokale omroep te bekostigen. Deze bekostiging is formeel gesproken geen subsidie. De totale begroting voor 2020 bedraagt 325.000 euro, mede dankzij deelname aan een landelijke pilot via het Stimuleringsfonds voor de journalistiek.

Financiën Regio Noordkop 2020                               Bedrag in €                   % van totaal

Totaal beschikbaar budget:                                            336.833                          100

Verdeeld over de volgende inkomsten:

Bijdrage gemeente Den Helder:                                    115.000                         34,14

Bijdrage gemeente Hollands Kroon:                               50.000                          14,84

Externe inkomsten LOS Den Helder:                               56.000                          16,63

Externe inkomsten RTV Noordkop:                                  20.000                           5,94

Bijdrage deelname pilot professionalisering:                 95.833                          28,45

 

 

Back to top button