Advertentie:

Begroting

Regio Noordkop is de streekomroep met een zendmachtiging voor de gemeenten Den Helder en Hollands Kroon. Lokale en streekomroepen zijn publieke omroepen (zoals ook de landelijke omroepen op zenders als NPO1 en NPO2, de landelijke publieke radiozenders en de provinciale omroepen) en dienen zich te houden aan de Mediawet. Vanuit die wetgeving zijn gemeenten verplicht hun lokale omroep te bekostigen. Deze bekostiging is formeel gesproken geen subsidie. De totale begroting (bekostiging plus externe inkomsten) van Regio Noordkop bedraagt voor het jaar 2023 een bedrag van 650.000 euro.

Een lokale omroep of streekomroep wordt geacht zeven dagen per week, het liefst 24 uur per dag, actief te zijn op de kanalen radio, tv en online (website, app, social media). De nadruk ligt tegenwoordig op verslaggeving van lokaal en regionaal (lees: streek) nieuws. Daartoe is enkele jaren geleden ingezet op professionalisering, waarbij vooral de nieuwsredactie en de leiding van de omroep niet langer (alleen) kan bestaan uit vrijwilligers. De omroep wordt bekostigd uit gelden die de Rijksoverheid aan de gemeenten beschikbaar stelt. Deze inkomsten worden aangevuld door extra bijdragen vanuit de gemeenten en door eigen, externe (deels commerciële) inkomsten.

De lokale omroep wordt dus geacht 24/7 klaar te staan voor het nieuws uit de eigen gemeente. Als er sprake is van een streekomroep betekent dit 24/7 paraat voor nieuws uit de regio. Behalve de lokale-/streekomroep is ook de provinciale omroep (let op, dit is dus geen regio-omroep) actief. Die heeft als taak 24/7 aanbod te brengen voor de gehele provincie, waar de afzonderlijke gemeenten uiteraard deel van uitmaken. In Noord-Holland is NH Media de provinciale omroep. Zij is slechts in beperkte mate actief binnen elke afzonderlijke gemeente en werkt bovendien vaak samen met lokale omroepen. Waar gemeente en (veel) inwoners van de lokale omroep verwachten dat deze er altijd is, zijn zij ten aanzien van de provinciale omroep al heel blij als die af en toe haar gezicht laat zien. Toch ontvangt de provinciale omroep voor dit werk een veelvoud aan bekostiging. Hieronder de cijfers voor 2023:

Back to top button