Adverentie

Berichten overnemen

Hoewel het nieuws van Regio Noordkop te vinden is op een online website en veel mensen denken dat ‘alles wat op internet staat gratis is en door iedereen mag worden gebruikt’ is dit laatste zeker niet het geval. Op basis van landelijke wetgeving met betrekking tot het auteursrecht is het zomaar overnemen van artikelen, foto’s, video en/of audiofragmenten niet toegestaan. Indien wij constateren dat iemand (persoon, organisatie, nieuwsmedium, et cetera) dit verbod negeert / overtreedt, nemen wij hiertegen maatregelen.

Het uitgangspunt is dus dat het niet is toegestaan materiaal van onze website over te nemen, ook niet voor privégebruik op social media.

Auteursrechtvoorbehoud
Bovenstaande geldt ook voor andere nieuwsmedia. De persexceptie is slechts van toepassing indien het medium vooraf toestemming heeft gevraagd tot overname van berichtgeving. Uitzondering hierop is de overname van ten hoogste 1 alinea. Daarbij dient dan wel middels een aanklikbare link te worden verwezen naar het originele artikel (dus niet slechts naar regionoordkop.nl). Overname van beeld en/of audio is nooit toegestaan, tenzij hier vooraf schriftelijk toestemming voor is verleend door Regio Noordkop.

Linken
Het plaatsen van links naar artikelen op regionoordkop.nl is altijd toegestaan.

Back to top button